นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการส่งในประเทศ
– ค่าบริการจัดส่งเป็นไปตามที่ ร้านค้ากำหนด

ระยะเวลาการจัดส่ง เป็นไปตามผู้ให้บริการ จัดส่งเช่น KERRY, THAIPOST
– กรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 1-3 วันทำการ
– ต่างจังหวัดประมาณ 2-4 วันทำการ

ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์
ไม่ส่งสินค้า วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ( รวมถึงวันที่ผู้ให้บริการหยุดทำการ )

นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า
– คุณสามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ( วันรับสินค้าอ้างอิงจากหมายเลขพัสดุ )
– สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์
– คุณต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย
ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม
เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังคุณ
– ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งของการคืนสินค้า กลับมาให้เรา
– เราจะทำการรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าของการส่งคืนกลับไปให้คุณ

การเปลี่ยนสินค้า
– คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า
– คุณต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังคุณ
– ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งของการคืนสินค้า กลับมาให้เรา
– เราจะทำการรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าของการส่งคืนกลับไปให้คุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าที่ส่งกลับมาไม่อยู่ในสภาพเดิม

ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ return@changsuekonline.co.th