404. That’s an error.

The requested URL was not found on this server. That’s all we know.

(url:"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css)

เสื้อทีมชาติไทย 2017 ครั้งแรกและครั้งเดียว ที่ เสื้อทีมชาติไทย ชุดเหย้าและชุดเยือน จะไม่ใช้สีน้ำเงิน และสีแดง

WE ARE THE 12TH WARRIORS

ไชยานุภาพ เป็นชื่อชุดแข่งทีมชาติไทย แรงบันดาลใจจากช้างทรงใน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ พระยาไชยานุภาพ ซึ่งเป็นช้างศึกในสงครามยุทธหัตธีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ในสงครามกอบกู้กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2135 ถือเป็นช้างศึกที่มีความสำคัญสูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
เสื้อทีมชาติไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของนักรบไทยในสมัยโบราณ 3 ส่วนได้แก่
ผ้าประเจียด
เป็นสิ่งที่สื่อแทนความสามัคคีความกลมเกียวของนับรบ โดยมาจากลักษณะของผ้าที่พันกันเป็นเกลียวแน่นและใช้ผูกมัดแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

แถบชายผ้าถุงแม่
เป็นสิ่งติดตัวของนักรบ ที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้นักรบมีแรงที่จะต่อสู้เพื่อป้องกันแผ่นดินมาตุภูมิที่ให้กำเนิดตน และเป็นสิ่งแทนใจให้นึกถึงแม่ผู้เป็นที่รัก เพื่อที่จะสามารถเอาชีวีตรอดกลับมากราบเท้าแม่อีกครั้ง

ลายเกราะนักรบโบราณ
เป็นลายไทยยกดอกเก้าจุดของเสื้อเกราะนักรบไทยสมัยโบราณสื่อถึงความมั่นใจ และพร้อมสู้ศึกทุกครั้งทำในนำชัยชนะกลับมา